Hakkımızda

Kurulduğu 2001 Yılından bu yana Konica Minolta Satış ,Yedek Parça ve Teknik hizmetlerini vermekte olan EGEMİNTEK üstün ürün seçenekleri , Uzman kadrosu ile verdiği teknik hizmet kalitesi ile alanında Ege Bölgesinin parlayan yıldızıdır.1000’e yakın hizmet noktamız ile ; İş ortaklarımız, çalışanlarımız, rakiplerimiz tarafından tercih ve takdir edilen bir kurumdur.

İş Etiği Uygulamalarımız,

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm iş ortaklarımızla ilişkilerimizde bu ilke ile hareket ederiz.

Gizlilik

Rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen anlaşmaları ve sözleşmeleri kapsar.

Egemintek olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Bu bilgileri sadece Egemintek’ un amaçları doğrultusunda kullanır; belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Bizim için, Egemintek’in her türlü gizli bilgisinin, içeriden sızdırılması suretiyle, borsalardan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın dışında; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir şekilde bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşuna, idari oluşuma, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere, herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafeye özen gösterme sorumluluğu içinde yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları olumlu görürüz.

Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim sağlanması, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda duyarlı bir şekilde hareket ederiz.

Satışlarını ve hizmetlerini sunduğumuz ürünlerin üretildiği ülkenin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.

Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

Egemintek , Konica Minolta , Konica Minolta Ege Bölge Bayi, Konica Minolta Teknik Servis ,Konica Minolta Yazıcı,Konica Minolta Fotokopi ,fotokopi makinası , baskı makinası , yazıcı , printer, fotokopi makinaları